Spółka STRABAG zakończyła przebudowę strategicznego układu drogowego oraz prace związane z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową w warszawskiej dzielnicy Wawer.

W niespełna dwa lata STRABAG wybudował w Międzylesiu 80-metrowy tunel pod torami PKP, dwa podziemne przejścia dla pieszych i przebudował drogi o łącznej długości 830 m. Nowa infrastruktura połączyła obie strony Wawra bez konieczności pokonywania przejazdu kolejowego, rozwiązując w ten sposób problem korków drogowych.

Inwestycja kosztowała ok. 75 mln zł netto (92 mln zł brutto). STRABAG podpisał umowę z Inwestorem w listopadzie 2014 r.

Komfort i bezpieczeństwo

Zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa, zadbano o dwie kluczowe dla tej inwestycji potrzeby mieszkańców dzielnicy: bezpieczeństwo i komfort poruszania się po niej.

- Inwestycja ta była bez wątpienia - zaraz po II linii Metra - największym i najtrudniejszym placem budowy w stolicy. Od początku wiedzieliśmy, że będzie wymagała dużej precyzji, perfekcyjnej organizacji pracy, ścisłego przestrzegania harmonogramu, ale też uważności i reagowania na sygnały biegnące od mieszkańców Wawra. Świadomi potrzeb, zorganizowaliśmy prace budowlane w taki sposób, aby podróżni codziennie mogli korzystać z dworca kolejowego. Zadanie wykonaliśmy dzięki zaangażowaniu ponad 150 osób. Z efektu naszej pracy będzie korzystało 70 tys. mieszkańców Wawra i tysiące podróżnych. Będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. To dla nas duża satysfakcja – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Nowy tunel pod torami

Skrzyżowanie ul. Patriotów, Zwoleńskiej i Żegańskiej samo w sobie, dla wielu kierowców było miejscem newralgicznym. Gdy opadał szlaban przejazdu kolejowego, czasem nawet, co kilkanaście minut, przejazd przez tory był blokowany, co prowadziło do ogromnych zatorów drogowych. W efekcie realizacji przedsięwzięcia, przejazd został zastąpiony tunelem, który  przebiega pod linią kolejową relacji Warszawa – Lublin oraz ulicami Patriotów i Szpotańskiego Pod względem konstrukcyjnym tunel jest wygięty w łuk, wewnątrz którego wybudowano po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Całkowita długość obiektu wraz ze zjazdami do tunelu wynosi ponad 336 m, natomiast tunelu wraz z płytą stropową ma długość 80 m. Jego realizacja skoordynowana została z pozostałymi pracami związanymi z przebudową dróg i uzbrojeniem terenu tak, aby utrzymać ruch kolejowy jednego z torów.

STRABAG prace wykonywał kompleksowo, od robót budowlanych poprzez branżowe, aż po zagospodarowanie terenu zieleni. Przebudował kanalizację deszczową i sanitarną, a także sieć energetyczną (ponad 21 km kabli), teletechniczną i ciepłowniczą.

STRABAG wykonał inwestycję według projektu ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., pod Nadzorem ZBM Inwestor Zastępczy S.A. na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych oraz MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

WARTOŚĆ ZLECENIA NETTO: ok. 75 mln PLN (~ 17,5 mln EUR)
UDZIAŁ STRABAG: 100%
TERMIN REALIZACJI: 11/14 – 10/16
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, MPWiK w m.st. Warszawie S.A.