Artykuł opisuje podstawy oraz propozycje zastosowania technologii BIM w infrastrukturalnym zespole projektowym

Przedstawiono związane z BIM zmiany w procesie projektowania. Szczególną uwagę poświęcono metodom wymiany informacji. Przeanalizowano przypadki współpracy wśród małych i dużych grup projektowych. Na ich podstawie wyciągnięto wnioski na temat stopnia zaawansowania narzędzi BIM i związanych z nimi zmian w organizacji pracy zespołów projektowych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5/2016, str. 16-20.