Artykuł opisuje podstawy technologii BIM użytej do modelowania często stosowanych w Polsce obiektów mostowych nad autostradą w postaci dwuprzęsłowych, belkowych wiaduktów z betonu sprężonego.

Szczególną uwagę poświęcono ocenie dostosowania obecnie dostępnych narzędzi BIM do tworzenia modeli podpór o skomplikowanej geometrii i złożonym układzie zbrojenia. Analizie poddano możliwości edycyjne wybranych metod modelowania oraz ich wpływ na kompletność modelu.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5/2016, str. 22-27.