Artykuł prezentuje niektóre funkcje oraz zalety oprogramowania SOFiSTiK do modelowania konstrukcji sprężonych.

Projektowanie mostów z betonu sprężonego jest jednym z bardziej złożonych i wymagających zadań w inżynierii lądowej [1-11, 13, 14]. Metody obliczeniowe wspomagane komputerem są dzisiaj integralną częścią procesu projektowania tego typu konstrukcji. Ich efektywna analiza nie może obejść się bez nowoczesnych narzędzi numerycznych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5/2016, str. 38-44.