W artykule przedstawiono technologię montażu przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego.

We wszystkich opisanych przypadkach zastosowano stały schemat montażu składający się z następujących kroków: prefabrykacji elementów o wymiarach transportowych (transport drogowy), scalania elementów w duży segment w dogodnym miejscu, transportu wodnego dużego segmentu i montażu na miejscu przeznaczenia.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 6/2016, str. 24-28.