Artykuł przedstawia problemy, które należy rozwiązać, projektując elementy podtrzymujące bariery ochronne na konstrukcji mostowej, powołując się na przepisy i wytyczne różnych krajów oraz dostępną literaturę.

W następstwie wdrożenia norm PN-EN 1317 dotyczących systemów ograniczających drogę obecnie w polskim mostownictwie dopuszcza się do stosowania tylko bariery i barieroporęcze, które przeszły pomyślnie znormalizowane testy zderzeniowe. Zróżnicowane parametry i konstrukcja nowych barier mogą stanowić problem w prawidłowym zaprojektowaniu elementów mostu przenoszących efekty uderzenia pojazdu w barierę.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 6/2016, str. 44-49.