W artykule przedstawiono zakres badań i ich wyniki uzyskane podczas próbnego obciążenia mostu wantowego na rzece Wisłok w Rzeszowie.

Jest to konstrukcja o zespolonym pomoście podwieszonym do pylonu w kształcie odwróconej litery Y o rozpiętościach teoretycznych przęseł 3 × 30 + 150 + 240 m. Wyniki badań potwierdziły prawidłowe zachowanie mostu i tym samym pozwoliły na oddanie obiektu do eksploatacji jesienią 2015 r.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 6/2016, str. 54-60.