Jak podaje firma „Gotowski”, w Bydgoszczy trwa nasuwnie konstrukcji nowego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego.

Ze względu na ograniczone miejsce na placu budowy konieczne jest wykorzystanie tymczasowych podpór zmontowanych nad filarami. Dopiero po nasunięciu całego pomostu ważącego ponad 1000 ton, konstrukcja zostanie opuszczona na docelowe miejsce.
 
Nasuwanie podzielone zostało na kilka etapów. W pierwszym konieczne było wysunięcie części konstrukcji wiaduktu z płytą ortotropową nad przygotowany przyczółek na odległość 15 metrów. Pozwoliło to zespawać wszystkie segmenty pomostu na placu budowy. Podstawowy etap nasuwania rozpoczął się 21 listopada. Wykorzystywane są do tego między innymi siłowniki hydrauliczne wraz z zestawem pomp.

- Konstrukcja przesuwana jest w kierunku wschodnim na nowe podpory, nad którymi zmontowane zostały tymczasowe rusztowania o wysokości ponad 2 metrów. W ciągu godziny stalowa „skrzynia” przesuwa się na odległość około 2,5-3 metrów. Dopiero po nasunięciu jej możliwe będzie rozebranie rusztowań i opuszczenie pomostu na wybudowane od podstaw nowe podpory. Taka kolejność prac wynika z wysokości istniejących już dróg dojazdowych, które nie są przebudowywane. To zdecydowanie bardziej skomplikowane przedsięwzięcie niż w przypadku budowy nowego obiektu, gdzie nasuwanie odbywa się w zasadzie w jednej płaszczyźnie – tłumaczy prezes firmy „Gotowski”, Marek Gotowski.

Ruch na ważnej drodze krajowej nr 5 (kierunek Poznań – Bydgoszcz - Gdańsk ) przebiegającej pod wiaduktem odbywa się płynnie mimo zawężenia pasów ruchu i ograniczenia prędkości. Z dłuższym czasem przejazdu szczególnie w godzinach szczytu muszą liczyć się mieszkańcy Bydgoszczy korzystający z ul. Wojska Polskiego. Ruch samochodowy odbywa się tam wiaduktem północnym, na którym wprowadzony został czasowo ruch dwukierunkowy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych jeszcze w grudniu rozpoczną się prace typowo drogowe związane z wyposażaniem obiektu w niezbędne zabezpieczenia i wykonywanie pierwszych warstw nawierzchni. Umożliwiłoby to jeszcze w okresie zimowym na udostępnienie obiektu do ruchu. Prace wykończeniowe będą prowadzone w okresie wiosennym.

Wiadukt w liczbach:
• długość – 112,15 m
• szerokość – 17,88m
• szerokość jezdni - 11,50 m

Inwestor:
• Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wykonawca:
• Firma „Gotowski”

Źródło tekstu oraz zdjęć: firma „Gotowski”