Instytut Badawczy Dróg i Mostów wraz z Polskim Zrzeszeniem Wykonawców Fundamentów Specjalnych, zapraszają na XVI Seminarium - Geotechnika dla inżynierów - "Wzmacnianie Podłoża i Fundamentów 2017"

Lokalizacja:
Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5
Data rozpoczęcia:
02.03.2017
Data zakończenia:
02.03.2017
Strona www:
http://www.ibdi...

 

Celem  Seminarium  jest  popularyzacja  wiedzy  o projektowaniu  oraz  wykonywaniu  konstrukcjigeotechnicznych.  Szczególna  uwaga  będzie  poświęcona  wzmacnianiu  podłoża  gruntowego i fundamentów budowli. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych   robót   fundamentowych.   W referatach   będą przedstawione   praktyczne przykłady  dotyczące  projektowania,  wykonawstwa  i  kontroli  robót.  W  programie  seminarium  nie zabraknie tradycyjnego bukietu czarnych kwiatów autorstwa Krzysztofa Grzegorzewicza.

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.

Więcej