Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim jest zaplanowana na lata 2016-2018.

Prawie 80,8 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację projektu Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim. 30 listopada br. CUPT podpisał z PKP PLK S.A. umowę o dofinansowanie wartej ponad 117 mln zł inwestycji.

Przedsięwzięcie, polegające na modernizacji zabytkowej estakady kolejowej, prowadzone jest w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie), w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn (Granica Państwa). Prace na ponad 2-kilometrowym odcinku, linii nr 203 obejmują modernizację estakady kolejowej, betonowego muru oporowego, przęseł ceglano-betonowych estakady, 5 wiaduktów stalowych w ciągu estakady, mostu oraz betonowych murów oporowych. Zbudowany zostanie także peron przy ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Zmodernizowane będą tunele i przejścia pod torami oraz wiaty peronowe, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja obejmie także wykonanie małej architektury i estetyzację estakady. Ze względu na reprezentowane wartości architektoniczno-przestrzenne, estakada kolejowa została wpisana w 2009 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków jako zabytek techniki. W związku z tym wykonane będą prace archeologiczne, konserwatorskie i restauratorskie.

Dzięki pracom związanym z modernizacją estakady w Gorzowie Wielkopolskim, możliwe będzie uzyskanie na tym odcinku prędkości:
- 120 km/h w ruchu pasażerskim z wykorzystaniem szynobusów,
- 100 km/h w ruchu pasażerskim z wykorzystaniem taboru klasycznego,
- 70 km/h dla ruchu towarowego, przy nacisku osiowym w rejonie obiektów inżynieryjnych 221 kN.

Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim jest zaplanowana na lata 2016-2018.

Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych