W obiektach gruntowo-powłokowych, niezależnie od geometrii przekroju poprzecznego, np. o kształcie łukowym czy eliptycznym, projektuje się górny wycinek powłok o stałym promieniu krzywizny R.

W wyniku ciężaru własnego blachy, parcia gruntu i obciążeń ruchomych kształt tej części podlega deformacjom z widocznym odstępstwem od projektowanego wycinka koła. Zmianę promienia krzywizny pasma obwodowego powłoki określa się w pracy na podstawie współrzędnych trzech punktów pomiarowych, tworzących trójkąt wpisany w okrąg. Więcej w najnowszych MOSTACH!

W wyniku ciężaru własnego blachy, parcia gruntu i obciążeń ruchomych kształt tej części podlega deformacjom z widocznym odstępstwem od projektowanego wycinka koła. Zmianę promienia krzywizny pasma obwodowego powłoki określa się w pracy na podstawie współrzędnych trzech punktów pomiarowych, tworzących trójkąt wpisany w okrąg. Więcej w najnowszych MOSTACH!

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2017, str. 14-18.