Przedmiotowa konstrukcja nowego wiaduktu została zaprojektowana wg nowej, pierwszy raz zastosowanej koncepcji konstrukcji zespolonej.

Konstrukcja jest zwiastunem nowej generacji obiektów z belkami zespolonymi, w których włącza się betonowe części przekroju zespolonego do przenoszenia siły poprzecznej. Jednocześnie stanowi krok w kierunku nowego systemu prefabrykatów zespolonych do budowy przęseł o rozpiętościach od około 30 m do nieco ponad 40 m. Więcej w najnowszym numerze MOSTÓW!

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2017, str. 57-62.