Zakończył się podstawowy zakres prac na wiadukcie w ciągu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Od 21 stycznia z konstrukcji korzystali kierowcy. Inwestycję realizowała firma „Gotowski”.

Jak podaje firma „Gotowski”, zakres robót budowlanych obejmował m.in. wykonanie nowych filarów, wymianę przęseł, rozbudowę przyczółków oraz wyposażenie obiektu w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stalowa konstrukcja wiaduktu została nasunięta na nowe podpory na przełomie listopada i grudnia. Z końcem roku wykonane zostały nawierzchnie.

- Ta inwestycja była dla naszej firmy dużym wyzwaniem – podkreśla dyrektor d.s. realizacji kontraktów w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak. - Praktycznie zbudowaliśmy nowy obiekt od podstaw. W trakcie prac konieczna było rozebranie starych filarów oraz wykonanie zupełnie nowych podpór łącznie z palowaniem fundamentów. Wcześniej projekt zakładał tylko ich wzmocnienie. Mimo tak znaczącego rozszerzenia zakresu zadania udaje się nam już po pięciu miesiącach, tak jak zakładał inwestor, zapewnić przejezdność obiektu. Przed nami jeszcze są prace związane z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej, zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz zagospodarowaniem i uporządkowaniem przyległego terenu. Będziemy starali się zakończyć je jak najwcześniej. Wymagają one jednak dobrych warunków pogodowych.

W najbliższych tygodniach prowadzone będą też prace związane z likwidacją tymczasowych przejazdów tramwajowych, które były niezbędne do prowadzenia ruchu dwukierunkowego na wiadukcie północnym. Do czasu zakończenia ostatnich robót wykończeniowych i rozbiórki przejazdów kierowcom udostępniony zostanie jeden pas ruchu do jazdy na wprost (w kierunku Wyżyn) oraz część pasa do prawoskrętu.

Dzięki budowie nowego obiektu kierowcy będą mogli docelowo poruszać się trzema pasami ruchu, a nie jak wcześniej wyłącznie dwoma. Skrajny prawy pas dedykowany jest kierowcom skręcającym na łącznicę (ślimak) pozwalającą na zjazd w kierunku ul. Jana Pawła II, którą przebiega droga krajowa nr 5. Na poszerzonym obiekcie znalazło się także miejsce na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ponad 5 metrów oddzielony od jezdni stalową barierą. To rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Wiadukt w liczbach:
• 112,15 m,
• szerokość — 17,88 m,
• czas realizacji robót (zakres podstawowy) – 5 miesięcy,
• koszt modernizacji — 13 mln zł.

Inwestor:
• Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Wykonawca:
• Firma „Gotowski”