Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach administrowanych przez samorządy. Preferowane są zadania dotyczące budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich.

O dofinansowanie można się ubiegać w terminie do 10 lutego br. Wnioski mogą składać prezydenci miast na prawach powiatu, zarządy województw i zarządy powiatów. Do rozdysponowania jest 336 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 50 proc. wartości zadania.

Jak informuje MIB, preferowane będą zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich oraz projekty dotyczące remontów dróg lub obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

Jeśli środki nie zostaną wyczerpane, szansę na dofinansowanie będą miały także zadania związane z budową lub przebudową dróg do nacisku 11,5 t/oś - chodzi o dojazdy do centrów logistycznych, portów, czy zakładów przemysłowych. Kolejnym priorytetem będą zadania obejmujące budowę lub przebudowę ciągów drogowych przebiegających przez obszar co najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw), jeśli odpowiednie samorządy podpiszą porozumienie o ich jednoczesnej realizacji. Można też wnioskować o dofinansowanie budowy lub przebudowy ciągów drogowych stanowiących obwodnice miast.

Rynek Infrastruktury