Kapituła Diamentów Polskiej Infrastruktury 2016 jednogłośnie przyznała spółce Metrostav najwyższe wyróżnienie w kategorii Inwestycja Roku za realizację remontu Mostu im. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie.

Rozpoczęte w październiku 2013 roku prace modernizacyjne na moście Grota zakończyły się we wrześniu 2015 r. – miesiąc przed zakładanym terminem. Obiekt został poszerzony do 46 metrów, dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji po 5 pasów ruchu w obu kierunkach. Dwa z nich przeznaczone są dla ruchu tranzytowego, pozostałe trzy są używane przez kierowców do ruchu lokalnego. W czasie modernizacji mostu poprawiono również infrastrukturę rowerową oraz wybudowano wygodny chodnik dla pieszych.

Diament Infrastruktury i Budownictwa, przyznany przez Executive Club, to kolejna prestiżowa nagroda, którą spółka Metrostav otrzymała za wykonanie modernizacji Mostu im. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Tytuł Inwestycji Roku jest szczególnie cenny ze względu na honorowy patronat nagrody, który objęło Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Jest to dowód na to, że działalność Metrostav w Polsce jest wysoko oceniana przez urzędników i mieszkańców, a także przez przedstawicieli branży budowlanej. Spółka realizuje szereg innych ważnych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Na Pomorzu budowa trasy S7 weszła właśnie w kolejny etap, rozpoczęły się również prace przy budowie mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską – mówi Radim Čáp, dyrektor Metrostav Polska.

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa to nagroda przyznawana od 2015 roku – jej celem jest uhonorowanie najlepszych inwestycji oraz przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju polskiej gospodarki. Konkurs towarzyszy konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo”, organizowanej przez Executive Club. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń skupiających liderów branży budownictwa w Polsce. Tegoroczna edycja nagrody została objęta patronatem przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Kluczowe informacje o modernizacji Mostu Grota-Roweckiego i trasy S8 na odcinku węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska:
• 10 metrów – o tyle został poszerzony Most Grota-Roweckiego
• 10 pasów ruchu – obecnie na moście jest po 5 pasów w każdym kierunku, 2 dla ruchu tranzytowego, a 3 pozostałe dla ruchu lokalnego
• ok. 8 255 ton stali zbrojeniowej wykorzystano do całej przebudowy trasy AK i mostu Grota, w tym na sam most ok. 3 450 ton
• ok. 1 200 ton stali zostało zużytych do wykonania półtunelowych ekranów akustycznych
• 63 obiekty inżynierskie wchodziły w skład prac realizowanych w ramach kontraktu:
  - 16 obiektów – wyburzonych, a następnie wybudowanych od nowa – w tym m.in.: 8 wiaduktów, 6 estakad,  tunel pod Trasą AK oraz kładka dla pieszych
  - 29 obiektów wyremontowano, m.in.: 11 wiaduktów, 9 estakad oraz 7 kładek i przejść dla pieszych
  - 16 nowych obiektów powstało, m.in.: nowoczesne półtunelowe ekrany akustyczne przy osiedlu Potok, które stały się wizytówką inwestycji, a także wjazd na trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania
• 6 dni w tygodniu – również w godzinach nocnych – trwały prace budowlane
• Po 2 pasy ruchu w każdym kierunku – były utrzymywane przez firmę Metrostav przez cały czas trwania przebudowy
• Najważniejsze prace to poszerzenie jezdni głównych, połączenie istniejących i zaprojektowanych węzłów na Trasie AK w zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka oraz Wisłostrada – Modlińska
• 796,30 mln zł – wartość kontraktu realizowanego w trybie „zoptymalizuj-buduj” – wykonawca, oprócz wykonania robót budowlanych, musiał również przygotować odpowiednią dokumentację projektową
• Celem modernizacji było dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej
• Zamówienie zostało współfinansowane przy udziale środków pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych, które są w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Realizację przebudowy tego odcinka Trasy S8 oraz samego Mostu Grota-Roweckiego obrazuje film, do zapoznania z którym zachęcamy: http://youtu.be/UVHbiFMYyhw

Źródło: informacja prasowa firmy Metrostav