Jak podaje GDDKiA Oddział Katowice, pomimo ujemnych temperatur na zewnątrz, trwają prace na remontowanej estakadzie w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu.

9 lutego wykonano na kolejnym przęśle montaż 13 belek. Do zamontowania pozostało jeszcze 117 belek na 9 przęsłach. Łącznie na 16 przęsłach zamontowane będzie 208 belek typu T21. Do remontu wykorzystane zostaną belki prefabrykowane, strunobetonowe o rozpiętości 21 m i wysokości 90 cm oraz rozpiętości 15 m i wysokości 75 cm. Obecne prace w znaczny sposób przyczyniają się do wyprzedzenia założonego harmonogramu robót. Termin zakończenia robót zgodnie z umową przewidziano na 15.11.2017 r.

W ramach inwestycji przewidziano w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejącej estakady i dojazdów, a następnie przebudowę obiektu mostowego i doprowadzenie estakady do obecnych wymagań umożliwiającą ruch pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. W ramach robót drogowych zostanie przebudowany odcinek drogi ekspresowej (dojazdy do estakady) na długości łącznie 119,25 m. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nośności jak dla ruchu KR-6, dostosowanie geometrii pionowej i poziomej do wymagań dla dróg klasy S (ekspresowej).

Umowna wartość zadania: 21 684 027,78 PLN

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A.

Przypominamy, że pierwszy etap remontu tj. wykonanie przebudowy obiektu na jezdni w kierunku Warszawy został zakończony 31 sierpnia 2016 r.

W ramach realizacji robót budowlanych zostaną wykonane:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne (wykopy ręczne i mechaniczne, nasypy),
- budowa podpór słupowych wraz z oczepami,
- budowa oczepów na przyczółkach,
- montaż belek,
- wykonanie ustroju nośnego,
- montaż elementów wyposażenia i bezpieczeństwa ruchu,
- budowa dojazdów – odcinków drogi ekspresowej w zakresie podanym na projekcie zagospodarowania terenu,
- roboty wykończeniowe i porządkowe związane z przywróceniem terenu do stanu wyjściowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W wyniku realizacji inwestycji obiekt uzyska wymagane parametry techniczne i użytkowe, w szczególności nośność dostosowaną do obecnych wymagań umożliwiającą ruch pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Parametry ruchowe na obiekcie i objętych zakresem zadania dojazdach dostosowane będą do obowiązujących przepisów tj. pasy ruchu o szerokości 3,50 m oraz pasy awaryjne o szerokości 2,50 m. Obiekt wraz z dojazdami zapewni sprawny i bezpieczny ruch.

W miejsce istniejących obiektów powstaną estakady o następujących  parametrach:
klasa drogi: S
kategoria ruchu: KR6
prędkość projektowa Vp=100 km/h
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
nośność estakady - klasa A wg PN-85/S-10030
liczba pasów ruchu 2 x 2 pasy ruchu szerokości 3,50 m
pas awaryjny 2 x 2,50m
długość obiektu 2 x 330,75 m
szerokość jednego obiektu 12,90 m (2 x 12,90 m)
kąt skrzyżowania z przeszkodą  60o
liczba przęseł:16 przęseł
konstrukcja: prefabrykowany, belkowy, sprężony typu T

Źródło tekstu oraz zdjęć: GDDKiA Oddział Katowice