Już po raz piąty na terenie Politechniki Wrocławskiej odbył się popularny wśród młodzieży akademickiej „Studencki Konkurs Mostów Stalowych”. Hasłem przewodnim piątej edycji konkursu były mosty łukowe.

Edycja 2016 była wyjątkowa pod kilkoma względami. Po raz pierwszy w historii organizatorem zmagań było Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy PWr” (fot. 1 oraz fot. 2). Od kilku lat, regulamin oraz ogólna formuła konkursu praktycznie nie ulegała zmianom. Aby odejść od utartej formuły rywalizacji, nowi organizatorzy SKMS postanowili wprowadzić kilka znaczących modyfikacji. Podczas poprzednich edycji konkursu zawodnicy mieli za zadanie zaprojektować konstrukcję w całości składającą się z elementów stalowych, które na podstawie rysunków warsztatowych, były wykonywane w profesjonalnych wytwórniach konstrukcji stalowych, aby następnie przy pomocy prostych narzędzi, mogły zostać scalone w dniu konkursu w kompletny model mostu przez członków drużyn. Konkurs na etapie wykonawczym odbywał się na zasadzie zawodów na czas i niewiele miał wspólnego z wartościową pracą techniczną. Piątej edycji zmagań konkursowych przyświecało hasło „Projektuj – Buduj – Testuj”. Konkurs miał odzwierciedlać cały proces inwestycyjny obiektu mostowego, począwszy od przygotowania projektu wykonawczego, poprzez własnoręczne wykonanie elementów montażowych na „placu budowy”, kończąc na próbnym obciążeniu modelu. Uczestnicy mieli do dyspozycji m.in. profile stalowe służące do budowy ścian gipsowo – kartonowych, płyty OSB, blachowkręty, śruby, linki oraz narzędzia umożliwiające skonstruowanie wcześniej zaprojektowanych modeli o rozpiętości 2,5 m. Zmagania drużyn trwały 3 dni. Do konkursu zgłosiło się 5 zespołów z 4 uczelni technicznych: Politechnika Śląska (2 drużyny), Politechnika Łódzka (1 drużyna), Politechnika Gdańska (1 drużyna) oraz Politechnika Wrocławska (1 drużyna).

Pierwszego dnia konkursu (1.06.2016 r.) drużyny miały za zadanie w ciągu 4 godzin, na podstawie wcześniej nadesłanych projektów, oznaczyć poszczególne elementy swojej konstrukcji (fot. 3), które następnie zostały pocięte szlifierkami kątowymi przez laborantów Katedry Mostów i Kolei pod nadzorem uczestników. Podczas inauguracji dnia przygotowawczego organizatorzy mieli przyjemność gościć samego Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dra hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, który osobiście przetestował obiekt prototypowy prezentowany podczas konkursu (fot. 4 oraz fot. 5).

Dzień drugi (2.06.2016 r.) rozpoczął się od uroczystego otwarcia zmagań konkursowych przez Rektora Elekta Politechniki Wrocławskiej, prof. dra hab. inż. Cezarego Madryasa oraz Jury Konkursu w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Bień, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, prof. dr hab. inż. Czesław Machelski, dr inż. Paweł Hawryszków, dr inż. Jerzy Onysyk oraz dr inż. Józef Rabiega (fot. 6). Z uprzednio przygotowanych elementów, w ciągu 8 godzin, uczestnicy mieli za zadanie przy użyciu otrzymanych narzędzi wykonać kompletne oraz zgodne z projektami modele mostów (fot. 7 i 8). Całodziennym zmaganiom uczestników bacznie przyglądali się studenci Politechniki Wrocławskiej oraz lokalne media [1, 2, 3, 4], zaproszone przez Rzecznika Prasowego uczelni. Drużyny walczyły z zaangażowaniem i wysiłkiem do ostatnich minut regulaminowego czasu.

Ostatniego dnia zmagań (3.06.2016 r.) odbyły się najbardziej wyczekiwane przez uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Przygotowane modele zostały zważone oraz poddane obciążeniom w akredytowanym laboratorium badawczym Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej (fot. 9 oraz fot. 10). Jak największa nośność oraz jak najmniejszy ciężar modelu miały decydujący wpływ na klasyfikację końcową zespołów. Jury Konkursu poddało ocenie również jakość techniczną, czas oraz koszt wykonania. Po kilkugodzinnym etapie obciążeń oraz naradzie Jury Konkursu, wyłoniono zwycięzcę. Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2016 wygrała drużyna z Politechniki Łódzkiej w składzie: Krystian Warda, Karolina Malańska, Kamil Drożdż, Natalia Kabzińska, Arkadiusz Grabowski, których obiekt ważący około 47 kg przeniósł 8796 N obciążenia. Konkurs został zamknięty uroczystym wręczeniem nagród (fot. 11), które poprowadził Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. Główną nagrodą była możliwość uczestnitwa w Międzynarodowej Konferencji ARCH 2016 na temat mostów łukowych, która odbyła się w dniach 5-7 października 2016 r. na Politechnice Wrocławskiej.

Wydaje się, że przyjęta nowa formuła konkursu była właściwa. Bardzo pozytywnie ocenili ją sami uczestnicy, jak i Jury Konkursu. Wprowadzone zmiany pozwoliły na pogłębienie wiedzy z zakresu badań modelowych oraz wykorzystania systemów wspomagających projektowanie mostów (CAD, MES), rozwój zdolności techniczno-manualnych uczestników, zachęcając przyszłych inżynierów do samodzielnego wykonywania prac technicznych, jak i pozwoliły na przetestowanie własnych prac projektowych i wykonawczych. Bardzo ważny jest również fakt pracy zespołowej i interaktywności, których doświadczyły drużyny na konkursie, a które wymagane są i doceniane przez przyszłych pracodawców. Z kolei grupa osób, która zaangażowała się w przygotowanie konkursu, miała okazję do rozwinięcia swoich zdolności organizacyjnych, niezwykle przydatnych w pracy zawodowej. Organizacja i uczestnictwo w konkursach ma więc walory dydaktyczne, organizacyjne i praktyczne, które będą przydatne w przyszłości dla wszystkich uczestników.

Organizatorzy dziękują Dziekanowi Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego poprzedniej kadencji, prof. dr hab. inż. Jerzemu Hole, za wsparcie oraz objęcie honorowym patronatem konkursu SKMS 2016, Jury Konkursu za zaangażowanie w nadzór nad przebiegiem konkursu i ocenę merytoryczną, jak również Sponsorom: firmom Marbud Ogólnopolski Deweloper, Castorama, CG Structural Consulting oraz REA Support Sp. z o.o., bez których organizacja konkursu byłaby niemożliwa. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za współzawodnictwo oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji SKMS 2017, która odbędzie się w dniach 29-31.05.2017 r. pod hasłem „Mosty kratownicowe”.

***

Wszystkie wykorzystane zdjęcia w artykule zostały wykonane przez mgra inż. Marco Teichgraebera, doktoranta Katedry Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej. Autorzy dziękują za ich udostępnienie.

Autorzy dziękują również wszystkim studentom z Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy PWr” (www.mlodzimostowcy.pwr.wroc.pl), zaangażowanym w organizację konkursu – była to bardzo dobra praca zespołowa!

Piśmiennictwo
1. Gazeta Wrocławska, „Na Politechnice Wrocławskiej studenci budują mosty. Mają być wytrzymałe i lekkie”, http://www.gazetawroclawska.pl/edukacja/a/na-politechnice-wroclawskiej-studenci-buduja-mosty-maja-byc-wytrzymale-i-lekkie-zdjecia-film,10063216/
2. Radio Wrocław, „5 drużyn z czterech uczelni walczy o tytuł najlepszych budowniczych. Na Politechnice Wrocławskiej od rana trwają zawody w budowaniu stalowych mostów”, http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/54334/Zawody-w-budowaniu-mostow-na-Politechnice-Wroclawskiej
3. Portal Nauka w Polsce, „Studenci zbudują mosty na Politechnice Wrocławskiej”, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409919,studenci-zbuduja-mosty-na-politechnice-wroclawskiej.html
4. Portal tuWroclaw.com, „Studenci zbudują mosty i sprawdzą ich wytrzymałość”, http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,studenci-zbuduja-mosty-i-sprawdza-ich-wytrzymalosc,wia5-3277-28863.html