Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zaprasza do udziału w XXXVI Seminarium Technicznym PSWNA „Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym – materiały, cechy, przepisy”.

Lokalizacja:
Warszawa
Data rozpoczęcia:
29.03.2017
Data zakończenia:
31.03.2017
Strona www:
http://www.pswn...

Seminarium odbędzie się 29-31.03 2017 r. w Hotelu Boss w Warszawie. W programie Seminarium przewidziane są sesje tematyczne, w trakcie których znani i uznani specjaliści z dziedziny drogownictwa podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z dobrze zrealizowanych projektów infrastrukturalnych, wykorzystujących nowoczesne technologie gwarantujące uzyskanie wysokiej jakości nawierzchni asfaltowych. Szczegółowy program i warunki uczestnictwa będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia

Poszczególne sesje tematyczne Seminarium to:

1. Przepisy regulujące budownictwo drogowe w Polsce
2. BIM – nowoczesne projektowanie infrastruktury
3. Innowacje
4. Materiały, cechy, własności
5. Materiały z recyclingu w aspekcie formalnym