Już drugi raz na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konkurs na most drukowany w technologii 3D.

24-25 maja odbędzie się kolejna edycja pierwszego na świecie konkursu na most drukowany w technologii 3D. W konkursie organizowanym przez Koło Młodych Mostowców PG „Most Wanted” zmierzy się ze sobą 15 najlepszych projektów, które wybrane zostaną spośród wszystkich zgłoszeń. W zmaganiach brać udział mogą studenci ze wszystkich uczelni technicznych, którzy zgłoszą chęć udziału do 31 marca br. oraz przedstawią swój projekt do 11 kwietnia br.

Dzień pierwszy konkursu będzie czasem klejenia przygotowanych już elementów w ostateczną konstrukcję. Wydrukowanie modeli mostów będzie możliwe dzięki współpracy z wrocławską firmą ZMorph, producentem zaawansowanego sprzętu do druku 3D.

Etap obciążania modeli w laboratorium wytrzymałościowym na terenie PG jest jednak nie mniej widowiskowy, niż proces ich powstawania. Dlatego również w tym roku organizatorzy spodziewają się grupy osób żywo zainteresowanych przebiegiem konkursu.

Oprócz popularyzacji zagadnień związanych z inżynierią mostową i integracji środowiska akademickiego organizatorzy stawiają sobie za cel promocję wykorzystywanych w konkursie nowoczesnych technologii. Zainteresowanie konkursem jest duże, a na zwycięzców czekają wartościowe nagrody.

Więcej informacji na stronie http://wilis.pg.edu.pl/most-wanted/most-3d-wanted/aktualnosci

Patronat medialny nad konkursem objął magazyn MOSTY.