Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 kwietnia br. zmarł prof. Andrzej Ryżyński, zasłużony profesor Politechniki Poznańskiej i wybitny specjalista w dziedzinie budownictwa lądowego.

Z głębokim żalem, w poczuciu niepowetowanej straty zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. zmarł ś. p. prof. dr hab. inż. Andrzej RYŻYŃSKI, rektor Politechniki Poznańskiej w latach 1985-1990, zasłużony profesor Politechniki Poznańskiej, specjalista w dziedzinie budownictwa lądowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konstrukcji inżynierskich i mostów betonowych.

W trakcie swojej długoletniej pracy sprawował funkcje: Dziekana Wydziału Budownictwa, Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej i Kierownika Zakładu Budowy Mostów; członka Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Rocha, ul. św. Rocha 10 w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się w 10 kwietnia 2017 r. o godz. 13.50 na cmentarzu Junikowskim, ul. Grunwaldzka 305 w Poznaniu.