XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów" odbędzie się 13-14 czerwca br w Poznaniu-Rosnówku.

Lokalizacja:
Poznań-Rosnówko
Data rozpoczęcia:
13.06.2017
Data zakończenia:
14.06.2017
Strona www:
http://www.semi...

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", które organizuje Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się 13-14 czerwca br. w Poznaniu-Rosnówku.

Tematyka Seminarium będzie dotyczyć:
- ciekawszych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych budowy nowych obiektów, wzmocnień, napraw i remontów obiektów inżynierskich,
- przydatności określonych materiałów do budowy, wzmocnień i napraw obiektów mostowych,
- wyników prac studialnych związanych z technologią budowy nowych obiektów, podnoszeniem nośności, naprawami i remontami,
- oceny aktualnej nośności obiektów mostowych,
- projektowania i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych,
- ciekawych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich realizacji,
- zagadnień ekonomicznych dotyczących budowy i remontów obiektów mostowych,
- wymiany doświadczeń związanych z wprowadzaniem do mostownictwa sytemu norm PN-EN oraz ich stosowaniem do projektowania, oceny nośności, budowy i przebudowy istniejących mostów.

Warunki uczestnictwa oraz zgłaszania referatów dostępne są na stronie internetowej Seminarium.

Kontakt:
dr inż. Iwona Jankowiak – sekretarz
tel. (61) 647 58 28, e-mail: iwona.jankowiak@put.poznan.pl