W lipcu do użytku oddaną zostaną dwie kładki pod mostem Łazienkowskim. Będą one służyły w przeprawie pieszym oraz rowerzystom.

Pod mostem Łazienkowskim, już w lipcu, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Warszawy, zarówno pieszych jak rowerzystów, zostanie oddana do użytku kładka, która ułatwi przeprawę przez Wisłę.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez portal Transport-publiczny.pl, od dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, do użytku oddane zostaną dwie osobne kładki, z których jedna będzie dostępna zarówno dla pieszych jak i rowerzystów, a druga jedynie dla ruchu rowerowego. Środowiska rowerowe sugerowały, by całość oddana była do użytku jednie dla ruchu rowerowego, jednak rozwiązanie to jest zbyt mało praktyczne, by mogło zostać w pełni zrealizowane.
Nie ma obaw o terminowość, gdyż wszystkie prace idą zgodnie z zakładanym planem i mieszczą się w założonych ramach czasowych. Sama inwestycja cechuje się wysokim zaawansowaniem, a zasadnicze jej części zostały już wykonane.  Ukończona jest już konstrukcja stalowa oraz wszystkie rampy. Roboty jakie zostały do wykonania to m.in. schody prowadzące na chodniki na poziomie zero oraz prace wykończeniowe. Otworzenia trasy dla ruchu mamy spodziewać się w lipcu.

Źródło: transport-publiczny.pl