Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdza do realizacji 11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim.

7 czerwca 2017 r. zatwierdzone zostało  11 inwestycji na sieci dróg krajowych w województwie małopolskim, przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Zadania te dotyczyć będą m.in. przebudowa i rozbudowa odcinków dróg krajowych, budowa mostów oraz działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączna wartość inwestycji  235 mln zł.

Projekty dotyczą rozbudowy dróg:
- rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów,
- rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odc. Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój,
- przebudowa drogi krajowej nr 87 na odc. Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój,
- budowa węzła Niepołomice w ciągu A4.

W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, realizowane będą następujące projekty:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK-52 w miejscowości Wadowice w ramach PBDK,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK-52 na odcinku Wadowice - Klecza w ramach PBDK,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK-79 w miejscowości Trzebinia w ramach PBDK,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK-79 w miejscowościach Sierosławice i Śmiłowice w ramach PBDK.

Ponadto, realizowane będą również prace nad obiektami inżynierskimi, takimi jak mosty oraz wiadukty:
- budowa mostów przez potok Kleczanka w miejscowości Klecza Dolna w ciągu drogi krajowej nr 52 (aneks do Programu Inwestycji),
- budowa mostu na potoku Bielanka w m. Szymbark w ciągu drogi krajowej nr 28 (aneks do Programu Inwestycji),
- budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Węgrzce.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Fot. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa