Mostostal Warszawa, podpisał kontrakt na realizację dostawy prefabrykowanych segmentów.

Mostostal Warszawa, podpisał kontrakt na realizację dostawy prefabrykowanych segmentów, które  wykorzystane będą do budowy inwestycji Duńskiej Dyrekcji Dróg, tj. budowy dwupasmowej drogi o długości 9,5 km oraz płatnej przeprawy mostowej o długości 1,4 km (projekt Roskilde Fjord Link)

Połączenie o którym mowa, będzie pełnić funkcję południowej obwodnicy miasta Frederikssund w Danii, znajdującego się  wpółnocnej części wyspy Zelandia.
Łącznie będą to 492 segmenty o wadze rzędu 100 ton.  Przy prefabrykacji zostaną wykorzystane specjalistyczne szalunki. Ładunek zostanie dostarczony drogą morską.

Projekt główny: Roskilde Fjord Link
Inwestor projektu głównego: Duńska Dyrekcja Dróg
Wartość kontraktu: 50.707.867,74 zł (11.894.878,66 euro)
Termin realizacji: listopad 2018


Źródlo: materiały Mostostal Warszawa SA
Foto źródło: materiały Mostostal Warszawa SA