Prace drogowe i mostowe na trasie stanowiącej część Via Carpatia w toku.

W kontekście branży mostowej można mówić o pracach wykończeniowych, takich jak montowanie balustrad, barier ochronnych, zabezpieczeń antykorozyjnych oraz prace związane z wykonywaniem płyt przejściowych.

Na tym ponad 6-cio kilometrowym odcinku drogi, prowadzi się aktualnie prace związane z konstrukcją nawierzchni- podbudowa z kruszywa (wykonano około 80%), warstwy z podbudowy asfaltowej (wykonano około 60%) oraz warstwy wiążącej (około 30%). Prowadzone są również prace umacniania rowów, humusowania skarp oraz nasypów, a w ciągu dróg dojazdowych, prowadzi się prace związane z ulepszaniem podłoża. Przez zakończeniem kontraktu, oprócz konstrukcji nawierzchni na drogach dojazdowych, mają również pojawić się drzewa oraz krzewy, wypełnienia ekranów akustycznych, ogrodzenie oraz znaki (poziome i pionowe).

Wykonane są już także prace rozwiązujące problemy kolizyjności elektromagnetycznej, teletechnicznej, gazowej, sanitarnej i kanalizacyjnej. Montowane są również słupy oświetleniowe w ciągu drogi oraz wykonywane prace wykończeniowe sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.

 

Źródło: GDDKiA
Foto: GDDKiA