Od 3go lipca 2017r. rozpocznie się kolejny etap remontu mostu w Morawicy w ciągu drogi kolejowej nr 73

Na remontowanym odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, a z uwagi na duże natężenie ruchu na trasie Kielce- Busko- Tarnów, na którym znajduje się obiekt, wyznaczone zostaną również objazdy.

Konieczność pilnego remontu wynika z poważnego uszkodzenia konstrukcji obiektu, która pomimo doraźnych napraw, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich latach, jest znacznie naruszona. Już podczas przetargu, który miał miejsce w bieżącym roku, wymaganiem było wykonanie prac w możliwie jak najkrótszym czasie pod ruchem wahadłowym, stąd też prace remontowe wykonywane już od początku czerwca, skupiające się na podporach i chodnikach, prowadzone były w taki sposób, by nie powodować większych zmian w organizacji ruchu.
Prace, jakie zaplanowano na ten etap remontu, obejmują, między innymi, wymianę płyty nadbetonu, izolacji i nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak balustrady. Połówkowe zajęcie jezdni będzie miało miejsce od dnia 3 lipca, a ruch wahadłowy sterowany będzie ręcznie, dlatego już na etapie przetargowym, zaznaczono konieczność wykonania prac w możliwie jak najkrótszym czasie. Planowany czas remontu, przy zajęciu połówkowym jezdni, to okres wakacyjny, czyli do końca sierpnia 2017.
Kierowcy informowani będą o wyznaczonych objazdach. Dla przejazdów tranzytowych powyżej 6 ton, wyznaczono objazd  od Węzła Kielce Północ drogą nr 7 przez Chęciny do Jędrzejowa, a następnie drogą nr 78 przez Kije do Chmielnika. Zalecany objazd dla ruchu lokalnego poniżej 6 ton zaplanowany został z kierunku Kielc od drogi nr 73 przez Bieleckie Młyny, Łabędziów, Radomice do Woli Morawickiej, a poniżej 3,5 tony przez Bieleckie Młyny, Łabędziów do Morawicy.


Źródło: GDDKiA
Foto: GDDKiA