24 sierpnia 2017 roku, na Zamku Królewski w Warszawie odbędzie się uroczystość rozstrzygnięcia XXI Edycji Konkursu „Modernizacja Roku” wraz wręczenia nagród laureatom

Tegoroczny Konkurs zgromadził 460 obiektów z całej Polski, co stanowi o randze Konkursu i uznaniu ze strony inwestorów, wykonawców oraz projektantów, na rynku obiektów odbudowanych, modernizowanych czy rewitalizowanych.


XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2016" odbywa się pod patronatem:

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP
Podsekretarza stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Marszałka Województwa Opolskiego

Patronat naukowy nad Konferencją objęły ośrodki nauki, takie jak:
Politechnika Częstochowska
Politechnika Białostocka
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Łódzka
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Wrocławska
a także
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Radomiu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Konkurs MODERNIZACJA ROKU

Źródo: materiały organizatora