W dniach 22 – 26 maja 2017 roku, w Międzyzdrojach odbyła się XXVIII Konferencja Naukowo – Techniczna „Awarie Budowlane”

Konferencja to forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Na tegoroczną Konferencję składały się sesje problemowe, w których prezentowane były referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Tematyka spotkanie to w szczególności:
•  zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,
•  analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,
•  sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
•  ocenę i analizę procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.

Organizatorami konferencji byli: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB , Instytut Techniki Budowlanej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT.

Adresatami Konferencji są przede wszystkim pracownicy naukowi, projektanci, eksperci budowlani, firmy konsultingowe jak również osoby pracujące w obszarze nadzoru budowlanego czy też administracji budowlanej.
Ponadto, w czasie trwania Konferencji można było zapoznać się z nowościami technicznymi, związanymi z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji, poprzez prezentacje.

XXVIII Konferencja Naukowo - Techniczna "Awarie Budowlane"


Źródło: materiały organizatora