W dniu 07 lipca 2017 roku, nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej w kierunku na Piotrkowiczki i Mienice

W dniu 07 lipca 2017 roku, nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej w kierunku na Piotrkowiczki i Mienice, co związane jest kolizją, jaka występowała pomiędzy budowaną droga ekspresową S5 a droga powiatową nr 1365D. Wykonawca inwestycji dokonał przebudowy drogi powiatowej, a także wybudował nowy wiadukt drogowy (WD – 35) w ciągu drogi powiatowej. Pozwoli to na skierowanie lokalnego ruchu drogowego, nad powstającą drogę ekspresową. Wszyscy kierowcy, jadący z i do Piotrkowiczek, poruszać się będą już po nowootwartym wiadukcie, co pozwoli wykonawcy zlecenia na swobodne prowadzenie prac zarówno wykończeniowych, jak i drogowych, związanych z budową drogi ekspresowej, bez powodowania utrudnień komunikacyjnych.


Źródło: GDDKiA
Fot. źródło: GDDKiA