Zarząd Województwa potwierdza, że planowany termin zakończenia prac budowlanych, jakie zakładała inwestycja, czyli koniec września br., zostanie dotrzymany o ile nie skrócony

Obwodnica stanowi bardzo ważny element infrastruktury drogowej dla regionu. Jak wynika z badań natężenia ruchu, przez Czarnowąs przejeżdżało około 17 000 pojazdów w ciągu doby, stąd koniec budowy będzie znaczące dla mieszkańców – ułatwi dotarcie do Opola, dojazd do autostrady jak również usprawni przemieszczanie się z północy na południe regionu.
Jak mówi Marszałek województwa, finał inwestycji będzie miał miejsca za kila tygodni, a do realizacji pozostaje kolejnych 12 inwestycji drogowych.
Trasa nowo budowanej drogi, o długości ponad 4 kilometrów, biegnie od wysokości ulic Sobieskiego i Budowlanych w Opolu, a jej zakończenie to włączenie do drogi wojewódzkiej nr 453 pomiędzy miejscowościami Borki i Czarnowąsy. Arteria częściowo jest gotowa i wymaga jedynie prac wykończeniowych w postaci pomalowania pasów i ustawienia znaków drogowych. Prace wykończeniowe trwają również na pięciu obiektach mostowych, z których najdłuższy ma 180 metrów i stanowi wiadukt kolejowy. Ponadto, trwa budowa ronda, które włączy nowo powstałą trasę do istniejącego ciągu drogi nr 454 (kierunek Opole- Namysłów). Jest to ostatnie, z pięciu zaplanowanych do wybudowania skrzyżowań o typie ronda– na pozostałych czterech aktualnie trwają prace wykończeniowe. Ponadto, widać już koniec prac specjalistów z branż telekomunikacyjnej, sanitarnej a także elektrycznej.
Warto również przypomnieć, że trasa obwodnicy biegnie przez tereny zalewowe Odry, stąd istnieje konieczność budowy nasypów o wysokości od 3 o 11 metrów.


Żródło: http://www.umwo.opole.pl
Fot. źródło: http://www.umwo.opole.pl