12 lipca 2017 roku, do użytku została oddana ruchu Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego

12 lipca 2017 roku, do użytku została oddana ruchu Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego, w zakresie jezdni głównych. Obwodnica występuje w ciągu drogi ekspresowej S11 i aktualnie jest już przejezdna i udostępniona dla kierowców – pozostają jedynie prace wykończeniowe i porządkowe, poza korpusem drogi.
Budowa drogi podzielona była na dwa etapy: w 2009 roku ukończony został pierwszy z nich, podczas którego powstał 6,2 kilometrowy odcinek. Rozpoczęcie drugiego etapu nastąpiło jednak dopiero po 5 latach. Aktualnie oddawany odcinek to 13 km drogi dwujezdniowej, dzięki której ruch tranzytowy jest w całości wyprowadzony z miasta. Odcinek kończy się na rondzie Strugi, który włączony zostanie w przyszłości do ciąg drogi S11, czyli „ekspresówki” łączącej Śląsk z wybrzeżem Bałtyku, a to z kolei ma kluczowe znaczenie z gospodarczego punktu widzenia. 
Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego jest jedną z 9 największych inwestycji, jakie aktualnie są prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Koszt całości to niespełna 285 mln zł, a suma dofinansowania wyniosła 174 mln zł.
Nowa trasa to udoskonalenie komunikacji regionu – zwiększenie bezpieczeństwa, rozładowanie ruchu drogowego, bezkolizyjność, a także skrócenie czasu podróży. W ciągu drogi znajduje się również 15 obiektów inżynierskich, zapewniających poprawę ochrony środowiska i zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 
Żródło: GDDKiA

Fot. GDDKiA