Kolejny odcinek nowej drogi ekspresowej S7, pomiędzy Radomiem a Szydłowce, oddany został do dyspozycji kierowców

Kolejny odcinek nowej drogi ekspresowej S7, pomiędzy Radomiem a Szydłowce, oddany został do dyspozycji kierowców – informuje dnia 12 lipca 2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Nowy odcinek S7, ma długość 22 km i  stanowi łącznik pomiędzy granicami województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego, z obwodnicą Radomia, na której aktualnie trwają prace budowlane.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Radom – granica województwa biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, począwszy od Radomia po wschodniej stronie dawnej drogi  krajowej nr 7, a od Szydłowca w śladzie istniejącej trasy. Droga wyposażona jest w dwie jezdnie po dwa  pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy oraz 2,5-metrowe pasy awaryjne. Wzdłuż trasy głównej biegną drogi dojazdowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie docelowo dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. Dodatkowo wprowadzono rozwiązania minimalizujące wpływ na środowisko poprzez budowę ekranów  akustycznych, systemu odwodnienia drogi, około trzydziestu przejść dla zwierząt (w tym przejść dla zwierząt dużych nad i pod drogą ekspresową), montaż wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni.

W ramach inwestycji wybudowano ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym 14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych, a także przygotowano tereny pod 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa).

Wartość robót to 682,2 mln złotych. Lata realizacji inwestycji 2014 -2017.


Źródło: GDDKiA
Fot. GDDKiA