Dnia 17.07.2017 roku odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Przedstawicie Rządu RP, Dyrektor GDDKiA o./ Wrocław, Wojewoda Dolnośląski oraz Minister Transportu z Czech.

Konferencja miała na celu przekazanie informacji o podjęciu współpracy infrastrukturalnej pomiędzy Polską a Czechami, w kwestii budowy trasy S3, a dokładnie, tematem rozmów była budowa przygranicznych odcinków dróg S3 i D11, inwestycje kolejowe oraz pakiet mobilności.

Podczas spotkania dokonano podpisania Wspólnego Oświadczenia w sprawie dalszego wzmacniania potencjału infrastruktury transportowej na pograniczu obu państw. Wyraża ona konieczność wzmocnienia współpracy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście przyspieszenia budowy przygranicznych odcinków dróg S3 i D11, a także dokładnej modernizacji linii kolejowych na odcinkach przygranicznych, które są zlokalizowane w korytarzach sieci bazowej TEN – T. Padłby również zobowiązania dotyczące prac przygotowawczych oraz inwestycji, których efektem ma być wybudowanie brakujących odcinków transgranicznych.


Źródło: GDDKiA
Fot.: GDDKiA