Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Zielonej Górze- ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej 29

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej w ramach materiału projektowego: „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29”. – czytamy w wymaganiach ogólnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Koncepcja programowa budowy obwodnicy zakłada eliminację ze śródmieścia Krosna Odrzańskiego ruchu tranzytowego oraz odciążenie jedynego, na odcinku 100 kilometrów, mostu na Odrze.
Obecny stan infrastruktury generuje coraz większe korki, jak również podnosi poziom zagrożenia środowiskowego dla mieszkańców miasta, co jest efektem coraz większej liczby pojazdów oraz strategicznego położenia miejscowości.
Wszystkie warianty koncepcyjne, zakładają przejście obwodnicy po zachodniej stronie miasta i przekroczenie rzeki nowym mostem.

Zadanie inwestycyjne zakłada:

 • Budowę drogi,
 • Zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska,
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Ewentualna budowa oświetlenia drogowego,
 • Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • Zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi, w zależności od potrzeb przewidzieć remont lub przebudowę istniejących dróg dojazdowych lub budowę dróg zbiorczych,
 • Rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej,
 • Ewentualne zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz inne niezbędne urządzenia ochrony środowiska,
 • Wariantowanie przebiegu drogi,
 • Wstępny projekt organizacji ruchu.

Zakładany termin realizacji zadania to 28 miesięcy od momentu podpisania umowy.


Źródło: GDDKiA