Od 8 sierpnia 2017 roku, kierowcy będą mogli korzystać z przebudowanej estakady w Sosnowcu, która oddana do użytku zostaje na 3 miesiące przed planowanym terminem zakończenia inwestycji

Przeprowadzone prace cechuje duże skupienie na szczegółach i jakości zarówno prac, jak i wykorzystanych materiałów. Przed wyborem produktów użytych do wykonania inwestycji, przeprowadzono inspekcje w wytwórniach prefabrykatów, mieszanek asfaltowych oraz betonu, a także, podczas prowadzenia prac budowlanych, przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli jakość, które spełniły wszystkie wyznaczone parametry.

Obecnie oddany obiekt spełnia wymogi techniczne odpowiadające parametrom drogi klasy S (czyli drogi ekspresowej), obowiązujące w całej Unii Europejskiej.
Estakada stała się szersza: obecnie pasy ruchu mają szerokość 3,5 m, a wyznaczony pas awaryjny 2,5 m. Nawierzchnia obiektu została zaprojektowana dla 6. kategorii ruchu, a jej nośność dostosowana do przeniesienia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś. Wykonana jest z 416 prefabrykowanych belek, po 208 na każdą z jezdni, rozmieszczona na 32 przęsłach.
Wartość umowna inwestycji to 21 684 027,78 zł.

Aktualne parametry estakady:

  • Rozpiętość teoretyczna przęseł 15,28-21,05 m
  • Szerokość całkowita estakady 12,9 m
  • Szerokość całkowita obiektu 25,9 m
  • Długość całkowita estakady330,75 m
  • Długość estakady wraz ze skrzydłami 339,25 m
  • Szerokość jezdni na estakadzie 10,5 m (2 × 3,5 + 2 × 2,5)
  • Nawierzchnia bitumiczna SMA
  • Obciążenie nawierzchni115 kN/oś
  • Kategoria ruchu KR6
  • Prędkość projektowa 100 km/h


Źródło: GDDKiA
Fot. źródło: GDDKiA