W związku z rozbudową drogi krajowej nr 22, która polegać będzie na przebudowie mostu przez rzekę Mierzęcka Struga, w dniu 17 sierpnia przewidywane są utrudnienia w postaci wprowadzenia tymczasowego objazdu – podaje GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.

Na okres remontu przygotowany został objazd wraz z tymczasowym mostem. Ruch pojazdów będzie dwukierunkowy z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, droga będzie wyposażona w chodnik.
Planowany termin zakończenia inwestycji, której koszt wynosi 2 491 149,16 zł brutto, to 30 październik 2018 roku. 
W ramach podstawowego zakresu inwestycji wykonane będą takie zadania jak:

  • rozbiórka istniejącego mostu drogowego,
  • budowa nowego mostu drogowego,
  • budowa oraz rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
  • rozbiórka istniejącej nieczynnej sieci telekomunikacyjnej,
  • wykonanie odwodnienia drogi krajowej nr 22 obejmującego teren projektowanego obiektu mostowego i dojazdów do tego obiektu,
  • przywrócenie stałej organizacji ruchu.

Bieżące informacje o utrudnieniach, dostępne są na stronie internetowej GDDKiA: http://www.gddkia.gov.pl/pl/21/mapa-warunkow-drogowych