Remontowana zabytkowa estakada kolejowa znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. Mając 2116 m długości, należy do najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Prace remontowe już trwają, a ich zakończenie planuje się na wrzesień 2018 r.

Roboty budowlane nadzoruje konserwator zabytków, a modernizacja obiektu ma przede wszystkim wzmocnić konstrukcję, zachowując jej historyczny charakter. Wzmocnienie pozwoli przede wszystkim na dobudowanie drugiego toru i elektryfikację linii. Oprócz prac na wspomnianej estakadzie, prowadzone są również remonty pięciu innych wiaduków w obrębie estakady.

- Na estakadzie zostało zdemontowane około 2 km toru. Skuto też płytę betonową nad 30 niszami oraz w obrębie peronów gorzowskiego dworca. Trwają prace we wnętrzu 35 z 50 nisz estakady (…). Wykonano także w około 70% wzmacnianie murów oporowych - podsumowuje inwestor, PKP PLK S.A.

Źródło: https://inzynieria.com

Remont infrastruktury kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim w tym etapie pochłonie 115 mln brutto zł. Blisko 81 mln zł zabezpieczono w ramach dotacji unijnej.Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/5/50521,remontuja-ponad-100-letnia-estakade-ma-2116-m-dlugosci © inzynieria.com