Przebudowany odcinek ul. Oświęcimskiej w Tychach wraz z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej, będzie kolejną ważną trasą w Tychach, która przejdzie gruntowną modernizację, dzięki środkom unijnym.

Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na wykonawcę modernizacji wybrali spółkę Eurovia Polska. Przygotowano harmonogram prac, przeprowadzono inwentaryzację terenu budowy i rozpoczęto wytyczanie trasy oraz karczowanie drzew.

- Prace te nie będą powodowały większych utrudnień w ruchu. Mówimy raczej o miejscowych i kilkugodzinnych zawężeniach jezdni - przekazał Arkadiusz Bąk z tyskiego MZUiM.

Modernizacja drogi ul. Oświęcimskiej od węzła Wartogłowiec do ul. Turyńskiej  nie zakłada dużej rozbudowy - zostanie ujednolicona jej szerokość, dobudowane chodniki, drogi rowerowe i dwa przejścia podziemne.

Największym etapem modernizacji będzie budowa układu dwujezdniowej estakady po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, poniżej której mają powstać dwa ronda połączone krótkim odcinkiem. Pracami wstępnymi do przebudowy tyskiego odcinka DK44 były budowa ronda na ulicy Oświęcimskiej oraz połączenia z ulicą Serdeczną.

W dalszej perspektywie zakładana jest przebudowa całego odcinka drogi nr 44 w Tychach - od tzw. Górki Mikołowskiej do granicy miasta z Bieruniem.

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl