Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłosiła przetarg na zaprojektowanie wiaduktu nad torami kolejowymi w Dąbrowie. Wiadukt ma powstać w ciągu DK46.

Inwestor obecnie szuka firmy, która opracuje koncepcję dla lokalizacji wiaduktu z uwzględnieniem wersji z prawej i lewej strony istniejącego obiektu oraz koncepcję konstrukcji wiaduktu wraz z wielokryterialną analizą korzyści.
Wybrany w przetargu projektant będzie będzie zobowiązany do przedstawienia projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji. 

Projekt ma być zrealizowany w ciągu maksymalnie 37 miesięcy - 20 miesięcy to czas na opracowania projektowe i pozyskiwanie decyzji. Kolejne 4 miesiące to czas na odpowiedzi na pytania wykonawców a pozostałe 13 miesięcy to czas realizacji prac budowalnych.

W postępowaniu przyjęto cztery kryteria oceny ofert: oprócz ceny z wagą 60 proc. są to kwalifikacje personelu – 20%, czas odpowiedzi na pytania na etapie przetargu – 10 proc. oraz aspekt społeczny dotyczący zatrudnienia – 10%. Termin składania ofert mija 20 grudnia.

Źródło: http://www.rynekinfrastruktury.pl