w Legionowie powinna powstać do końca sierpnia 2020r. kładka dla pieszych nad krajówką na przedłużeniu ulicy Długiej.

Kładka połączy osiedle Piaski z Bukowcem.

Zapowiedź realizacji tej inwestycji jest odpowiedzią na wniosek, jaki 15 grudnia ubiegłego roku wysłali do Mariana Gołosia z GDDKiA . – Odległość między przejściami dla pieszych na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej jest zbyt duża. Biorąc pod uwagę, że po obu stronach drogi jest gęsta zabudowa, w tym duże osiedle mieszkaniowe wielorodzinne (ok. 6 000 mieszkańców), obecny układ przejść w znacznym stopniu utrudni komunikację w tej części Legionowa. Przejście przy ul. Strużańskiej spowoduje odczuwalne ograniczenia w ruchu kołowym pojazdów, co będzie powodowało nadal długie kolejki pojazdów na wiadukcie, oraz utrudni wyjazd w kierunku Warszawy pojazdom zjeżdżającym z ul. Strużańskiej. W celu zachowania płynności proponujemy, aby rozważyć wykonanie kładki lub bezkolizyjnego przejścia podziemnego pod ul. Zegrzyńską na wysokości ul. Długiej. – czytamy w piśmie prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego i starosty legionowskiego Roberta Wróbla kierowanym do GDDKiA.

Ostateczne rozwiązania komunikacyjne dotyczące przebudowy DK61 zostaną ujęte w kompletnym projekcie przebudowy tego odcinka drogi krajowej. W ciągu kolejnych 6 miesięcy wykonawca tej inwestycji, czyli firma „Skanska”, będzie musiała uzyskać od wojewody mazowieckiego niezbędne zgody w tym m. in. akceptację projektu budowlanego.

Źródło i fot.: https://gazetapowiatowa.pl