W dniu 14.01.2018 r. zmarł śp. prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Łagoda – zasłużony pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, członek Rady Naukowej IBDiM, wybitny ekspert w zakresie budowy, eksploatacji i wzmacniania konstrukcji mostowych.

Marek Łagoda ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo mostowe w 1973 r. Tytuł dr. nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w 1982 roku. Habilitację zdobył w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej. Od 1974 r. pracował w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Przez wiele lat był również kierownikiem Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Od początku swojej działalności naukowej i zawodowej koncentrował się na zagadnieniach związanych z budową, eksploatacją i wzmacnianiem konstrukcji mostowych.

Za swą działalność zawodową otrzymał wiele nagród, m.in.:

  • nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za. projekt mostu przez Narew w Ostrołęce,
  • nagrodę I stopnia Ministra Infrastruktury za opracowanie technologii montażu konstrukcji nośnej mostu Siekierkowskiego w Warszawie,
  • tytuł „Mistrz Techniki – Warszawa 2003” wraz z nagrodą NOT I stopnia za montaż mostu Siekierkowskiego w Warszawie.

Był członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od czasu jego powstania. Związek uhonorował prof. Marka Łagodę swoim elitarnym medalem za wybitne prace w dziedzinie badań konstrukcji mostowych, wdrażania nowych technologii i projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.

Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów