Budowę obwodnicy Czudca w województwie podkarpackim wykona firma Budimex na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Obwodnica powstanie w ciągu DW-988 – obejmuje trasę od skrzyżowania drogi wojewódzkiej i drogi krajowej nr 19 w Babicy i ma kończyć się na moście nad Wisłoką. Długość budowanego odcinka to prawie 2,5 km. Trasa ma zostać ukończona do kwietnia 2019 roku.

W przyszłości budowany odcinek drogi połączy się z węzłem na trasie ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek. Inwestycja ma poprawić komunikację na południu województwa, zwiększając szanse inwestycyjne regionu.

Oferty dla tej inwestycji złożyło pięciu wykonawców - najtańszą ofertę złożyła firma Mosty Łódź, zamawiający jednak wybrał propozycję drugą w kolejności pod względem ceny, czyli ofertę Budimeksu.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 72,75 mln zł.

Źródło: UM Woj. Podkarpackiego