Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzki planuje budowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 w Barwicach - obecnie trwają poszukiwania projektanta dokumentacji.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z decyzją pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego i dokumentacji geotechnicznej, wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z ewentualnym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Termin wykonania: do 30 kwietnia 2019 roku.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 wiodącej od Bobolic do Czaplinka ma powstać nowy most. Obecny to obiekt jednoprzęsłowy, o długości 9,2 i szerokości ponad 12 m, zbudowany w 1931 roku.
Według planu inwestora, istniejąca przeprawa nad rzeką Gęsią ma zostać rozebrana.

ZZDW oczekuje obiektu, który zapewni ciągłość ruchu. Projekt powinien uwzględniać również poszerzenie skrajni drogi i przebudowę dojazdów do mostu z przeznaczeniem dla ruchu pieszego i rowerowego.

Termin składania ofert przez projektantów mija 9 marca. Kryteria oceny ofert to doświadczenie projektanta – 40 proc. i cena – 60 proc.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl