W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w kontekście PKOB i stosowne rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny one odpowiadać.

Ogień jest jednym z naturalnych zagrożeń dla lądowych konstrukcji inżynieryjnych w trakcie ich budowy i eksploatacji. Ze względu na szybki rozwój transportu lądowego, w tym transportu materiałów niebezpiecznych, problem potencjalnego zagrożenia pożarowego tuneli i obiektów mostowych powinien podlegać szczególnym analizom.

Stal, jako powszechnie stosowany materiał konstrukcyjny obiektów mostowych, posiada wiele zalet w stosunku do innych materiałów budowlanych, należy jednak uwzględnić fakt, że stalowe elementy konstrukcyjne wykazują mniejszą odporność na oddziaływanie wysokich temperatur w porównaniu do elementów betonowych ze względu na szybkie obniżenie właściwości wytrzymałościowych i sztywności w podwyższonych temperaturach.

Spośród różnych elementów konstrukcyjnych dźwigary stalowe mostów są znacznie bardziej narażone na uszkodzenia wywołane oddziaływaniem ognia, niż pozostałe elementy obiektów mostowych jak np. filary i przyczółki, które najczęściej są betonowe, a zatem, zachowanie dźwigarów stalowych w warunkach pożaru ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2017, str. 28-31.