Obiekt stanowił element większej inwestycji - modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny. Koszt budowy mostu to 35 mln zł, a całego przedsięwzięcia - 370 mln zł.

Modernizacja linii kolejowej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny jest istotna ze względów ekonomicznych – zarówno dla regionu Trójmiasta, jak i całej Polski. Linia ta jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną, przeznaczoną do przewozów towarowych do Portu Gdańskiego i Rafinerii Lotos SA. Port Gdańsk Północ to punkt załadunkowo-rozładunkowy, skąd towary są wysyłane do największych światowych przystani. Realizacja projektu umożliwia integrację z krajowym oraz międzynarodowym systemem transportu, spedycji oraz logistyki. Jednym z istotnych elementów tej inwestycji jest nowo powstały most kolejowy nad Martwą Wisłą, który zastąpił poprzednią przeprawę.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2/2017, str. 64-67.