W artykule przedstawiono historię i parametry techniczne mostu drogowego w Tczewie. Opisywany Most Tczewski jest przykładem, że nowoczesne systemy technologiczne są w stanie przywrócić do dobrego stanu technicznego zabytkowe konstrukcje.

Przed rokiem 2015, opracowano wielowątkowy projekt modernizacji wszystkich przęseł i podpór konstrukcji, uwzględniając postać historyczną budowli, zachowując dziedzictwo rozwoju techniki i odtwarzając ducha estetycznego starej konstrukcji. Zakres prac podzielono na kolejne etapy realizacyjne.

Zgodnie z nowymi wytycznymi projektowymi, dotyczącymi kompleksowej modernizacji powstałe po II wojnie światowej przęsła nad nurtem Wisły zostaną zastąpione na wzorowane na oryginalnej konstrukcji z 1857 r. (rys. 3).

Z kolei odbudowane w ostatnim planowanym etapie przebudowy mostu brakujące wieżyczki i portal wjazdowy zostaną pozbawione elementów nowoczesnych.

W I etapie remontowano trzy przęsła kratowe, z układem elementów zgodnych z tzw. „systemem kratownicy Lentza”, opartych na masywnych podporach wykonanych z cegły w dolnej części z licówką kamienną, zakończonych w górnej części korpusem żelbetowym.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3-4/2017, str. 84-86.