W artykule przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych nad wdrożeniem do polskiego mostownicwa drogowych mostów kompozytowych typu all-composite.

Pierwszy w Polsce most drogowy, którego przęsło wykonano w całości z kompozytów FRP, został zbudowany w miejscowości Nowa Wieś koło Rzeszowa. Most jest położony w ciągu drogi powiatowej i przekracza niewielki potok Czarna. Jest obiektem jednoprzęsłowym, swobodnie podpartym, położonym zgodnie z niweletą i krzywizną drogi w spadku podłużnym 2,1% i jednostronnym spadku poprzecznym 3%.

Pomimo doświadczenia projektantów z analizami mostowych konstrukcji kompozytowych, projektowanie kolejnego mostu było nieszablonowym zadaniem, wymagającym indywidualnego podejścia do analizy obliczeniowej przęsła mostu.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3-4/2017, str. 27-31.