Beton jest materiałem już ponad sto lat powszechnie stosowanym na terenie Polski, także do budowy mostów. Teraźniejszość i przyszłość – którą można przewidzieć – wskazują, że nie będzie inaczej. Zastosowanie betonu w mostownictwie jest coraz większe.

Beton jest materiałem, który ma mniej korzystny stosunek wytrzymałości f do gęstości niż stal. To ogranicza jego zastosowanie do budowy mostów z przęsłami bardzo dużych rozpiętości (wiszące, podwieszone). Ta tendencja może się jednak zmieniać i się zmienia na korzyść betonu, czemu dowodzą podane przykłady z Polski i świata. Szanse na dalszy rozwój stwarza nie tylko uzyskiwanie betonów o coraz to korzystniejszych parametrach mechanicznych, ale także betonów architektonicznych i „inteligentnych” (samoczyszczące, z pamięcią kształtu), chociaż te ostatnie nie są jeszcze w Polsce stosowane. Ważne jest przekonanie inwestorów, wykonawców i projektantów, że stosowanie betonów nowej generacji nie nastręcza już istotnych problemów.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2018, str. 36-39.