Prezentowana konstrukcja była przedmiotem międzynarodowego konkursu na ruchomą kładkę dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku.

W referacie omówiono koncepcję podwieszonej, ruchomej kładki dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku. Przedstawiono szczegółowo projekt architektoniczny, objaśniając w detalach przyjęte założenia projektowe. Podstawowym założeniem było wpisanie konstrukcji w otaczającą zabudowę, charakteryzującą się strzelistą formą historycznych budynków. Zdecydowano się podkreślić portowy charakter miasta poprzez zastosowanie pylonu w kształcie żagla, nawiązując do organizowanych regat gdańskich i występujących w otoczeniu miejskim jachtów i żaglówek. Projekt konkursowy został dopracowany w szczegółach, uwzględniając takie detale, jak lampy oświetleniowe pomostu czy nawet płaskorzeźbę w poziomie chodnika.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2018, str. 58-61.