Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych Wrocławskich Dniach Mostowych, które odbędą się pod koniec listopada!

Lokalizacja:
Wrocław
Data rozpoczęcia:
29.11.2018
Data zakończenia:
30.11.2018
Strona www:
http://wdm.pwr....

W imieniu organizatorów: Katedry Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiej Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, zapraszamy do udziału w seminarium: WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2018, które odbędzie się 29 – 30 listopada 2018 roku.

Kolejna edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe dotyczyć będzie zagadnień związanych z hybrydowymi obiektami mostowymi.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń uczestwistwa będziemy publikować już niebawem, dostępne będą one również na stronie internetowej Seminarium:

Wrocaławskie Dni Mostowe 2018

 Źródło: www.wdm.pwr.wroc.pl